Ulicami Dębicy przeszedł „Orszak Trzech Króli”

W Święto Objawienia Pańskiego ulicami Dębicy przeszedł Orszak Trzech Króli.Podobnie jak latach ubiegłych w tym wyjątkowym, religijnym, barwnym pochodzie udział wzięły tłumy mieszkańców naszego miasta, miedzy innymi uczniowie z wielu szkół, włodarze, a także młodzi artyści z grupy teatralnej „Safo”,
oraz z Ochronki Sióstr Służebniczek.

Podczas Orszaku odgrywane były sceny biblijne związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa.

Pierwsza inscenizacja „ Świąteczne Porządki” miała miejsce przy Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego.

Z tego miejsca barwny korowód wyruszył ulicami naszego miasta w stronę dębickiego Rynku.

Kolejne sceny – „Walka Dobra ze Złem”, oraz „Opowieść Pasterzy” odbyły się na trasie Orszaku.

Tradycją Orszaku jest odgrywanie postaci biblijnych przez mieszkańców naszego miasta i regionu.

Marcin Waniewski w tym roku zagrał Króla Baltazara. Piotr Moskal wcielił się natomiast w postać Króla Melchiora.
Króla Kacpra zagrał Jan Moskal.

Barwny, kolorowy Orszak Trzech Króli ulicami miasta dotarł na dębicki Rynek, gdzie w trakcie ostatniej sceny Trzej Królowie uroczyście złożyli pokłon Świętej Rodzinie.

Na centralnym placu w Dębicy wszyscy uczestnicy pochodu wspólnie kolędowali i składali sobie bożonarodzeniowe życzenia.

Orszak Trzech Króli to już cykliczne wydarzenie, które od lat odbywa się w naszym mieście.

Co roku bierze w nim udział kilka tysięcy mieszkańców powiatu dębickiego.

Wydarzenie zorganizowało Starostwo Powiatowe przy wsparciu: Urzędu Miejskiego, Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej oraz Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy.

Comments are closed.