W niedzielę 9 czerwca odbędą się Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024.
Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat ma prawo głosować.W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wyborcy będą głosować w Obwodowych Komisjach Wyborczych w miejscu stałego zamieszkania.


W Dębicy lokale wyborcze mieszczą się w tych samych miejscach, jak podczas Wyborów Samorządowych.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej we wszystkich państwach członkowskich musi być stosowany proporcjonalny system wyborczy, który polega na podziale mandatów odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie.

W Polsce Wybory do Parlamentu Europejskiego są bezpośrednie i proporcjonalne, co oznacza, że kandydat, który z danej listy wyborczej otrzyma największą liczbę głosów, ma pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Każdy obywatel może zagłosować na jednego kandydata do Parlamentu Europejskiego stawiając znak x przy nazwisku wybranej osoby.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne, ponieważ mają także wpływ na życie mieszkańców Podkarpacia oraz rozwój naszego regionu.

Comments are closed.