Przyznano tytuły: „Honorowy Obywatel Dębicy” i „Zasłużony dla Miasta Dębica”

Rada Miejska w Dębicy przyznała tytuły: „Zasłużony dla Miasta Dębica” i „Honorowy Obywatel Dębicy„.

Uroczystość wręczenia odbyła się w Domu Kultury „MORS“.Tytuł „Honorowego Obywatela Dębicy“ przyznano w tym roku prof. Januszowi Mroczce – pracownikowi Politechniki Wrocławskiej, autorytetowi w dziedzinie metrologii, optoelektroniki i fotoniki w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Profesor Janusz Mroczka był wielokrotnie odznaczony za swoje wybitne osiągnięcia naukowe.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy bardzo dziękował za przyznane wyróżnienie.

Tytuły „Zasłużony dla Miasta Dębica” radni przyznali Państwu Marianowi i Stanisławie Dybowskim oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica – Kędzierz.

Państwo Stanisława i Marian Dybowscy są właścicielami Firmy „Tabor”.

Oprócz realizowania głównego celu, jakim jest naprawa i produkcja taboru kolejowego Firma jest mecenasem edukacji, kultury i sportu, a także wspiera szereg działań z zakresu ochrony zdrowia.

Kolejny tytuł „Zasłużony dla Miasta Dębica” odebrali przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica – Kędzierz.

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1948 roku i była organizacją działającą we wsi Kędzierz.

Przyczyną utworzenia strażackiej drużyny była chęć niesienia pomocy mieszkańcom, przede wszystkim w zwalczaniu żywiołu ognia stanowiącego zagrożenie dla życia obywateli.

Zarówno Rada jaki też władze miasta byli zgodni, co do przyznania tytułów: „Honorowy Obywatel Dębicy” i „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

Dla wszystkich nagrodzonych i przybyłych gości zagrała Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Marka Rudy.
Koncert poprowadził Bartosz Piechota.

Comments are closed.