Wszystkie zaplanowane wcześniej inwestycje na terenie Gminy Dębica będą kontynuowane

Jak zaznacza Adam Pieniążek – wójt Gminy Dębica, inwestycje zaplanowane na terenie gminy przez poprzednie władze będą kontynuowane.Obecnie rozstrzygane są przetargi i wybierani wykonawcy.

Grzegorz Skrzypek – zastępca wójta Gminy Dębica zapewnia, że Gmina Dębica będzie nadal pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne na inwestycje.

Pozyskanie jak najwięcej środków zewnętrznych wpłynie na tempo rozwoju Gminy.

Comments are closed.