XII Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Zawadzie

Po raz XII odbył się Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich.

Centrum Kulturalno – Oświatowe w Zawadzie gościło przedstawicielki 40 kół z całego powiatu dębickiego.Wydarzenie poprowadziły Aneta Sękowska – dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki Sportu, Promocji Starostwa Powiatowego oraz Sylwia Zapał – zastępca dyrektora CKiB Gminy Dębica.

Gości przywitał Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego.

Współgospodarzami przedsięwzięcia była także Gmina Dębica.

Podczas wydarzenia Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego Anna Mazur wraz z innymi radnymi powiatowymi oraz przedstawicielami gmin i środowisk lokalnych złożyli gratulacje członkiniom wszystkich kół, przekazali dyplomy i podziękowania za wartościową pracę na rzecz lokalnych inicjatyw
oraz rozwoju rodzimej sztuki kulinarnej i rękodzieła.

W trakcie uroczystości w sposób szczególny wyróżniono cztery panie, którym wręczono tytuły „Honorowa Przewodnicząca KGW” z wyrazami wdzięczności za zasługi dla lokalnej społeczności i ponadprzeciętne zaangażowanie w strukturach własnego koła.

Starosta dębicki w sposób szczególny podziękował organizatorkom powiatowych zjazdów – Annie Mikrut – prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego oraz Stanisławie Rakoczy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadzie – za wieloletnie zaangażowanie, wsparcie i pomoc oraz obecność podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń naszego regionu.

Zjazd odbył się w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Nie zabrakło domowych przysmaków, a wszyscy goście mogli posłuchać i pośpiewać wraz z kapelą ludową „Jodłowianie”.

Organizację wydarzenia wsparli: Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, OSP Zawada, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Gminy Dębica oraz Powiat Dębicki.

Comments are closed.