„XVI Bicyklomania” w powiecie dębickim

1300 osób wzięło udział w „XVI edycji Bicyklomanii”.

Rejestracja uczestników odbyła się internetowo lub w dniu zawodów. Każdy rowerzysta otrzymał pakiet startowy.W imprezie czynny udział wzięli włodarze wszystkich samorządów organizujących to wydarzenie: Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego, Mateusz Kutrzeba – burmistrz Miasta Dębica, Adam Pieniążek – wójt Gminy Dębica, Daniel Niedziocha – wicewójt Gminy Czarna i Marek Rączka – wójt Gminy Żyraków, a także Wiesław Grzyb – prezes Firmy „Romet”.

Oprócz szefa powiatu w „Bicyklomanii 2024” uczestniczyła także „silna grupa ze Starostwa Powiatowego w Dębicy” 🙂 .

Ze swoimi synami na rowerze pojechali również Mateusz Cebula – przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy oraz Paweł Hayn – radny Miasta Debicy.

Wszyscy biorący udział w tym wyjątkowym „rajdzie rowerowym” chwalili pomysł zorganizowania tej imprezy.

Każdy uczestnik tego rajdu miał założony kask.

Nad bezpieczeństwem przejazdu czuwały Służby Ratownicze, Policja i Straż Miejska.

„Bicyklomanii 2024” towarzyszyła „radosna, zabawowa atmosfera” 🙂 🙂 🙂 .

Nie były to wyścigi, tylko rekreacyjna wyprawa po pięknych terenach naszego dębickiego regionu :).

Comments are closed.