Zarząd Powiatu Dębickiego z Absolutorium i Wotum Zaufania

Radni jednogłośnie udzieli Wotum Zaufania i Absolutorium Zarządowi Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu.Sprawozdanie finansowe pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, pozytywną opinię wydała w tej sprawie również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego podziękował wszystkim za udzielenie Absolutorium i przypomniał jakie najważniejsze inwestycje były realizowane w roku 2023.

Zanim doszło do głosowania nad uchwałami Ewelina Kuś – wicestarosta Powiatu Dębickiego przedstawiła radnym prezentację multimedialną dotyczącą wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Comments are closed.