26-28.05.2023 Magazyn Miejski

1. Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica jednogłośnie otrzymał absolutorium z wykonania budżetu oraz wotum zaufania
2. Ewa Podolska – dziennikarka PTVR wśród wyróżnionych działaczy i animatorów kultury w Dębicy
3. „Noc Basenów” na terenie Kompleksu „NEMO” w Pustkowie Osiedlu

Comments are closed.