Magazyn Miejski Archiwum

Kolejne ważne rocznice zostały upamiętnione na budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy

Jednym z elementów tegorocznych Jubileuszowych obchodów 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja jest także baner historyczny, który został umieszczony na ścianie budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy. Na grafice o powierzchni niemal 170 m2 znalazł się fragment słynnego obrazu z 1891 r. autorstwa Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Drugi […]

Wręczenie tytułów „Zasłużony dla Miasta Dębica”

Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dębicy podczas której radni podjęli uchwałę wyrażającą stanowisko w sprawie uchwalenia najważniejszego dokumentu w kraju i pierwszej w Europie tak nowoczesnej i postępowej konstytucji. Ważnym punktem posiedzenia była też ceremonia wręczenia przez włodarzy Dębicy wyróżnień […]

„Należy jak najszybciej zakończyć leczenie pacjentów przez telefon”- po raz kolejny apeluje radny Stefan Bieszczad

Podczas ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego rajcy dyskutowali miedzy innymi o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i zmniejszającej się liczbie chorych na COVID – 19 na podkarpaciu, a także realizowanym aktualnie programie szczepień na terenie naszego województwa. Województwo podkarpackie należy obecnie do regionów w których w ostatnich dniach znacznie mniej […]

W Pilźnie i Brzostku zostaną wybudowane obwodnice w ramach programu „100 obwodnic”

W Pilźnie, Brzostku i Jaśle powstaną obwodnice. Pieniądze na ten cel są już zabezpieczone w Ministerstwie Infrastruktury. 21 km będą stanowiły obwodnice tych miejscowości. Inwestycje tak ważne dla Podkarpacia powstaną w ramach rządowego programu „100 obwodnic”. To jedna z najważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji w naszym powiecie, która jeśli będą gotowe […]

Nowy Oddział Przygotowania Wojskowego w Pustkowie – Osiedlu

Od września 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Dębicy, uczniowie będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego , czyli nowego rodzaju klasie mundurowej, nad którą nadzór merytoryczny będzie sprawować Ministerstwo Obrony Narodowej. Oddział Przygotowania Wojskowego będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z […]

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z uwagi na stan epidemii panująw naszym kraju, w Dębicy zorganizowano skromne obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli w nich udział władze powiatu, miasta, parlamentarzyści i harcerze. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Uroczystości rozpoczęły się na dębickim Rynku. […]

Poradnie specjalistyczne dębickiego szpitala pracują bez zmian

Gdzie trafiają pacjenci z chorobami serca i chorobami onkologicznymi, kiedy większość oddziałów w dębickim szpitalu jest przeznaczonych dla chorych na COVID – 19? Przemysław Wojtys dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy zaznacza, że w przypadkach nagłych pomoc jest udzielana natychmiastowo. Przeprowadzane są także operacje. Z pacjentami chorymi na serce jest […]