Kazimierz Lichoń został ponownie wybranym przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Dębica

Powołano nową Radę Seniorów Gminy Dębica.

Pierwsza Sesja odbyła się w Domu Kultury w Nagawczynie podczas której wybrano Prezydium Rady.

Wszystkich seniorów powitał i poprowadził obrady do wyboru nowego przewodniczącego Piotr Żybura – przewodniczący Rady Gminy Dębica.Podczas głosowania wyłoniono przewodniczącego Rady, którym ponownie został Kazimierz Lichoń.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad mówił tak o pełnieniu tej funkcji w poprzedniej kadencji.


Zarówno Rada Seniorów jak też Rada Młodzieżowa są traktowane jako organ doradczy Wójta.

Ewa Mazur – sołtys Latoszyna również drugą kadencję będzie radną Rady Seniorów.

Stowarzyszenie działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica będzie wykonywało wiele zadań
„dla seniorów i nie tylko…”

Na wiceprzewodniczącą Rady wybrano Barbarę Koziarę, sekretarzem została Danuta Gil.

Wszystkim seniorom złożono gratulacje i życzono owocnej pracy.

Comments are closed.