Pozostałe informacje

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza na „IV Festiwal Kultury Lasowiackiej”

Przed ostatnią Sesją Sejmiku Województwa Podkarpackiego oficjalnie otwarto „IV Festiwal Kultury Lasowiackiej„, który będzie odbywał się we wszystkie soboty i niedziele lipca w kilku miejscowościach województwa podkarpackiego. W Urzędzie Marszałkowskim gościł Zespół Muzyczny „Lesiacy”, którzy „wprowadził wszystkich w kulturę lasowiacką” oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczej Woli, które […]

„Dinozaury Motoryzacji” czyli Zabytkowe Samochody i Motocykle na Rynku w Dębicy

Zabytkowe auta i motocykle można było oglądać na dębickim Rynku w ramach Imprezy „Dinozaury Motoryzacji”. „Dinozaury Motoryzacji” powróciły po trzyletniej przerwie, a imprezę udało je się zorganizować dzięki wsparciu włodarzy Miasta, Gminy i Powiatu Dębickiego. Głównymi organizatorami był Klub „Gryfici”, a współorganizatorem Automobilklub Dębica. Pasjonatów starych pojazdów nie brakowało, a […]

„Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024 w Szkole Nr 11 w Dębicy”

Miejskie zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 11, która zajęła pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło radnych miejskich. Radny Paweł Hayn – przewodniczący Komisji Rodziny jest dumny, że w tej placówce uczą się jego dzieci. We […]

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Dębicy najlepsza w województwie podkarpackim

W Domu Kultury „Śnieżka” odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów dębickich szkół. Uczniowie i ich nauczyciele odebrali gratulacje i pamiątkowe medale. Na uroczystościach obecni byli także włodarze Miasta Dębica. To, że Szkoła Podstawowa Nr 11 z Dębicy jest najlepszą szkołą w województwie podkarpackim, ponieważ ma największą ilość laureatów w […]

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi Adamowi Pieniążkowi wotum zaufania i absolutorium

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Dębica wójt Adam Pieniążek jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok. Takie głosowanie nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania jest związane z ustawą, która zakłada, że są one przypisane do funkcji, a nie do danej osoby. Głosowanie poprzedzone było prezentacją […]

Podsumowanie Osiągnięć Uczniów Szkół Powiatu Dębickiego

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbyło się podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, podczas którego uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Nagrodzeni młodzi ludzie odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach wiedzy, zawodach sportowych, wyróżniają się wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem. Dziewięcioro spośród nich to stypendyści Prezesa Rady Ministrów. Na […]

Stowarzyszenie „Europa Donna Dębica” ma już 25 lat

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Dębica „Europa Donna” świętuje w tym roku 25. rocznicę swojego powstania. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Specjalnych. Prezesem tego Stowarzyszenia od samego początku jest lek. med. Anna Mazur. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele władz Miasta, Powiatu i Gminy. Spotkaniu towarzyszyła konferencja […]