Pozostałe informacje

Drogi, chodniki i Szkoła Specjalna to główne inwestycje realizowane obecnie przez Powiat Dębicki

Powiat dębicki aktywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne na nowe inwestycje. Są to pieniądze głównie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych, programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Na skuteczne pozyskiwanie środków wpływa kilka czynników. Jak podkreśla Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego najważniejsze powiatowe inwestycje to drogi, chodniki i budowa Zespołu Szkół Specjalnych. […]

Podsumowanie konkursu dotyczącego Żołnierzy Wyklętych

W Starostwie Powiatowym podsumowano konkurs dotyczący Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Posła na Sejm Krzysztofa Sobolowskiego. Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Piotra Chęćka – starosty Powiatu Dębickiego , jego zastępcy Adama Pieniążka oraz Pawła Ciszczonia dyrektora biura Poselskiego Posła Krzysztofa Sobolewskiego. Do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego zaproszono […]

Gmina Dębica wsparła dębicki szpital

Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębicy zwrócił się do Stanisława Rokosza – wójta Gminy Dębica o pomoc finansową. W zaledwie trzy dni została podjęta decyzja oraz przygotowana i przegłosowana przez radnych Gminy Dębica uchwała. Kwota ta zostanie przeznaczona na dostosowanie budynku do celów walki z koronawirusem oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Radni […]

Spis

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Ludności jest obowiązkowy i każdy powinien to zrobić, najlepiej przez Internet. Internetowo można się spisać w Urzędach Gmin na specjalnie przygotowanych do tego celu […]

Głobikowa

Zaplanowano budowę przystanków i nowego boiska w Głobikowej

Gmina Dębica zgodnie z ustaleniami współfinansuje budowę drogi powiatowej Południk – Kamieniec w miejscowości Głobikowa. Będzie także budowa nowych przystanków przy modernizowanej drodze powiatowej . Gmina ze swej strony wybuduje w Głobikowej dwie wiaty przystankowe. O nowe wiaty i przystanki prosili mieszkańcy tej miejscowości. Ponadto na spotkaniu wójta Stanisława Rokosza, […]

Latoszyn

Nowe usługi lecznicze w Latoszynie – Zdroju

Latoszyn Zdrój do swojej oferty wprowadził inhalacje, które będą możliwe dzięki 4 nowoczesnym urządzeniom, jakie zostały zamontowane w Latoszynie tj. trzy inhalatory ultradźwiękowe oraz jeden inhalator otolaryngologiczny. Ta forma terapii pozwala na bezpośrednie dotarcie aerozolu do układu oddechowego w skoncentrowanej formie, co skutecznie wspomaga leczenie farmakologiczne schorzeń układu oddechowego. Kolejną […]