Pozostałe informacje

„Stadion Wisłoki” w Dębicy zostanie przebudowany i zmodernizowany

Trwa modernizacja Stadionu KS „Wisłoka” w Dębicy Na realizację tego projektu Miasto Dębica uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4,5 mln złotych. Wartość całej inwestycji to koszt blisko 6 milionów złotych. Oprócz demontażu istniejącej trybuny oraz budowy nowej o pojemności minimum 2000 miejsc wraz z zapleczem, szatniami […]

„Tylko Polska Piosenka” – konkurs dla wokalistów z całej Polski organizowany przez MOK Dębica

Jubileuszowa edycja Konkursu Wokalnego „Tylko Polska Piosenka” odbędzie się 16 kwietnia 2023 roku w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy. Zgłoszenia należy przesyłać poczta elektroniczną do 20 marca. Organizatorzy poszukują interesujących interpretacji utworów muzycznych. Więcej szczegółów dotyczących Ogólnopolskiego Konkursu „Tylko Polska Piosenka” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w […]

„Szlachetne i Niezłomne” w dębickim Domu Kultury „Śnieżka”

W Domu Kultury i Kinie „Śnieżka” w Dębicy, odbyła się konferencja pod hasłem : „Szlachetne i Niezłomne Kobiety w obronie niepodległości, prawdy i honoru”. Głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Tomasz Czapla – dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy. Pierwszym z prelegentów był Maciej Małozięć – wiceburmistrz Miasta Dębica. Prelekcje wygłosili także […]

„Smyczkowa rywalizacja” :) w dębickim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy im. Krzysztofa Pendereckiego był organizatorem XI Wojewódzkiego Konkursu Skrzypcowego „Dźwięki Smyczkiem Malowane”. W rywalizacji udział wzięli: skrzypkowie, wiolonczeliści i kontrabasiści. Sekretarzem jury była Urszula Bizoń – Biduś – wicedyrektor tej szkoły. Obie młode skrzypaczki – zdobywczynie pierwszego miejsca podkreślają, że „bardzo lubią grać na […]

Gmina Dębica będzie współpracować z miastem Icznia na Ukrainie

Gmina Dębica podpisała umowę o współpracy z Miastem Icznia na Ukrainie. Umowę podpisali Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica oraz Olena Buturlym – burmistrz Miasta Icznia. W podpisaniu umowy uczestniczyli także zastępcy wójta oraz przewodniczący Rady Gminy Dębica. Oba samorządy będą umacniać kontakty na płaszczyźnie gospodarczej, mając zamiar również przyczynić […]

Podczas Sejmiku radni dyskutowali na temat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jednym z punktów obrad ostatniego Sejmiku Województwa Podkarpackiego była informacja dotycząca realizacji wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na czym polega ten program? – przedstawił podczas obrad Karol Ożóg – przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane są działania, które wpływają na […]