Informacje lokalne

Miasto nie wywiązuje się z płatności wobec MKS

Nadal nie są realizowane płatności jakie winnne jest miasto Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Zgodnie z ustaleniami biegłych miasto jest zobowiązane dopłacić spółce za wykonane usługi.   Prawie 292 tysiące złotych Gmina Miasta Dębica powinna dopłacić dębickiemu MKS-owi- tak przedstawiają się wyniki audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Audyt odbył się […]